Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 24 czerwca 2023 r.

 Podjęte uchwały:


5/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO nr 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023 podjęte w okresie od 23.03.2023 r. do 24.06.2023 r.
6/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznak,
7/2023 w sprawie korekty tabeli składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na, wodach Okręgu PZW w Elblagu w części dotyczącej składek okresowych oraz opłat dla niezrzeszonych,
8/2023 w sprawie zatwierdzenia zasad wypożyczania łodzi wędkarskich na jeziorze Drużno w 2023 roku.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.02.2023 r.

Podjęte uchwały:
1-2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządy Okręgu podjętych w okresie od 30.11.2023 r. do 11.02.2023 r.
2-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
3-2022 w sprawie uchylenia zasad udostepniania łodzi na terenie bazy Węgle-Żukowo.
4-2023 w sprawie sfinansowania prac na terenie bazy Węgle-Żukowo.

Posiedzenie ZO w dniu 30 grudnia 2022 r.

Podjęte uchwały:
32/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia..

Posiedzenie ZO w dniu 30 listopada 2022 r.

Podjęte uchwały:


27/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO.
28/2022 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO, Przewodniczących OKR i OSK.
29/2022 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2023 rok.
30/2022 w sprawie zatwierdzenia porozumień międzyokręgowych zawartych na 2023 rok.
31/2022 w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim w Komorowie.

Posiedzenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu w dniu 22 października 2022r.


Podjęte uchwały:

- uchwała nr 20/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu podjętych w okresie od 24.09.2022 r. do 22.10.2022 r.

- uchwała nr 21/2022 w sprawie: ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach PZW w Elblągu w 2023 roku.
- uchwała nr 22/2022 w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem łodzi na j. Drużno
- uchwała nr 23/2022 w sprawie: podziału puli zezwoleń na połów ryb z brzegu w terenie rezerwatu przyrody Ostoja bobrów na rz. Pasłęce.
- uchwała nr 24/2022 w sprawie: opłaty za druk i laminowanie zezwolenia na połów ryb z brzegu w granicach rezerwatu przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.
- uchwała nr 25/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Polskiego Związku Wędkarskiego, w formie umowy darowizny, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w miejscowości Elbląg przy ulicy Sukienniczej 10.
- uchwała nr 26/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Polskiego Związku Wędkarskiego, w formie umowy darowizny, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w miejscowości Kwidzyn.

W dniu 03 października 2022 roku Zarząd Okręgu PZW w Elblągu podjął, w systemie głosowania elektronicznego, następującą uchwałę:
- uchwała nr 19/2022 w sprawie: określenia terminu kampanii sprawozdawczej w kołach PZW Okręgu Elbląskiego w 2022 roku na czas od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok