Odłowy nocne na j.Drużno w ramach państwowego monitoringu.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, iż w nocy 18-19 września 2023r. odbędą się odłowy sieciowe na j.Drużno. Odłowy przeprowadzone będą w ramach państwowego monitoringu. Wykonawcą odłowów będą pracownicy Instytutu Rybactwa Sródlądowego w Olsztynie.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel.

Zarybienia w dniu 05.07.2023r. (środa)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 05.07.2023r. (środa) odbędzie się zarybienie obwodów rybackich narybkiem letnim klenia, według poniższego zestawienia:

1. rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego -godz. 13-14 - 3000 szt. - miejsce zarybienia- rz. Bauda m. Frombork

2. rz. Liwa nr 2 - godz. 13-14 - 10000 szt. - miejsce zarybienia - m. Bronowo

3. rz. Liwa nr 5 - godz. 13-14 - 5000 szt. - miejsce zarybienia - m. Gurcz

4. rz. Pasłęka nr 9 - godz. 13 30-14 30 - 10000 szt. - miejsce zarybienia - m. Chruściel

5. rz. Pasłęka nr 10 - godz. 13 30-14 30 - 6700 szt. - miejsce zarybienia - m. Braniewo – Nowa Pasłęka

Transport odbędzie się samochodem służbowym: Iveco Daily nr rej. NE 7930F. Kontakt z osobą odpowiedzialną za zarybienie - tel. kont. 501202889.

Zarybienia w dniu 14.06.2023r. (środa)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 14.06.2023r. (środa) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim jazia następujących obwodów rybackich:

 1- rz. Bauda - miejsce zarybienia m. Frombork (przy moście drogowym) - godzina zarybienia 9:00-10:00 - ilość – 3 000 szt.

 2- rz. Drwęca Warmińska w zlewni rzeki Pasłęka- miejsce zarybienia - Orneta - godzina zarybienia 10:00-11:00 - ilość -20 000 szt.

 3- rz. Wałsza - miejsce zarybienia - m. Pieniężno - godzina zarybienia - 11:00-12:00 - ilość – 15 000 szt.

 4- rz. Pasłęka nr 10 - miejsce zarybienia - m. Bemowizna i m. Nowa Pasłęka - godzina zarybienia 12:00 – 13:00 - ilość – 28 600 szt.

 5- rz. Święta (Tuga) - miejsce zarybienia - m. Nowy Staw- godzina zarybienia 9:00-10:00 - ilość – 2 000 szt.

 6- rz. Szkarpawa - miejsce zarybienia - m. Drewnica - godzina zarybienia 10:00 – 11:00 - ilość 100 000 szt.

 7- rz. Nogat - miejsce zarybienia - m. Malbork i Jazowa - godzina zarybienia 11:00-12:00 - ilość 111 150 szt.

 8- rz. Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski- miejsce zarybienia – Pasłęk- godzina zarybienia 8:00 – 9:00 - ilość – 3 000 szt.

 9- rz. Kumiela - miejsce zarybienia - m. Jelenia Dolina (j. Martwe) – godzina zarybienia 11:00 – 12:00 - ilość – 3 600 szt.

 10- rz. Liwa nr 2 - miejsce zarybienia - m. Brokowo - godzina zarybienia 11:00 -12:00 - ilość – 10 000 szt.

 11- rz. Liwa (Renawa) nr 5 - miejsce zarybienia - m. Gurcz - godzina zarybienia 11:00 - 12:00 - ilość – 16 000 szt.

 12- rzeka Pasłęka nr 9 ( zbiornik Pierzchalski miejscowość Chruściel)-godzina zarybienia 10:00—11:00 – ilość- 35 000 szt.

 

Zarybienia w dniu 07.06.2023r. (środa )

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 07.06.2023r. (środa ) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim sandacza obwodu rybackiego:

-jezioro Balewo (Balewskie) na kanale Kanał Juranda nr.1-

godz. 08:00-09:00-narybek letni sandacza- 20 000 szt.

Transport odbędzie się samochodami Toyota Hilux nr rej. NE 5743G. Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zarybienie - 501202889.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Gdańsku

2. PIW Elbląg

3. PIW Malbork

4. Komisje zarybieniowe PZW: Dzierzgoń

5. Wiceprezes ZO PZW w Elblągu ds. zagospodarowania i ochrony wód – Mariusz Ciepieniak

6. strona internetowa OPZW w Elblągu

 

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zarybienie przesunięte.

Z przyczyn od nas niezależnych planowane zarybienie rzeki Nogat sandaczem narybkiem letnim w ilości 300000 szt. zostaje przesunięte na dzień 07.06.2023. Zarybienie rz. Pasłęka nr 9 oraz Stradyk zostanie zrealizowane zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem. Godzina zarybienie oraz miejsce zarybienia rzeki Nogat w dniu 07.06.2023 pozostaje bez zmian.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Gdańsku

2. Urząd Marszałkowski w Olsztynie

3. PIW Elbląg

4. PIW Malbork

5. PIW Braniewo

6. Komisje zarybieniowe PZW: Malbork Garnizon, Malbork Miasto, Stare Pole, Chruściel, Pieniężno

 

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok