ZASADY UDOSTĘPNIANIA ŁODZI WĘDKARSKICH NA JEZIORZE DRUŻNO W 2024r.

 

1. Łodzie i miejsce udostępniania łodzi na stanicy wędkarskiej w m. Węgle – Żukowo stanowią własność Okręgu PZW w Elblągu.

2. Łodzie będą udostępniane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r., z wyłączeniem dni: 1.11.2024 r., 11.11.2024 r., 24.12.2024 r., 25.12.2024 r., 26.12.2024 r.

3. Godziny otwarcia miejsca udostępniania łodzi na stanicy wędkarskiej w miejscowości Węgle Żukowo: od godz. 6:30 do godz. 15:30.

4. Łodzie będą wyposażone w komplet wioseł i środki bezpieczeństwa.

5. Udostępnianie łodzi dla Kół (maksymalnie jeden termin) odbędzie się drogą telefoniczną
w dniu 06.07.2024 r. tel. 534-810-003 w godz. 10:00 - 14:00, natomiast dla członków indywidualnych odbędzie się od dnia 01.08.2024 r. w systemie rezerwacji elektronicznej na stronie internetowej: www.lodkidruzno.pl

6. Łodzie nie odebrane, w dniu rezerwacji do godziny 8.30, zostaną przeznaczone do dalszego udostępnienia.

7. Strona internetowa będzie uruchomiona od dnia 1 sierpnia 2024r. (maksymalnie pięć terminów udostępnienia łodzi).

8. Łodzie przeznaczone są maksymalnie dla trzech osób, a ich pawęże przystosowane są do silników spalinowych o maksymalnej mocy 5 KM oraz silników elektrycznych. Zabrania się mocowania i korzystania z silników spalinowych i elektrycznych o większej mocy, niż 5 KM.

9. Udostepniający łodzie (Okręg PZW w Elblągu) pozostawia sobie możliwość zamknięcia stanicy wędkarskiej w m. Węgle – Żukowo w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i innych zdarzeń losowych, a informacja o zamknięciu stanicy wędkarskiej ukaże się na stronie internetowej: http://www.pzwelblag.pl/ z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W nagłych przypadkach Gospodarz Bazy, mający upoważnienie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu podejmuje ostateczną decyzję o spłynięciu łodzi do bazy
tel. 534-810-003.

10. Korzystającego z łodzi obowiązują przepisy ustaw: o ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, o żegludze śródlądowej, oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
i aktów prawa miejscowego.

11. Stan łodzi i jej wyposażenia potwierdza własnoręcznym podpisem Korzystający.
12. Korzystający z łodzi ponosi odpowiedzialność materialną za stan udostępnionej łodzi,
w tym: jej czystość, stan techniczny oraz kompletność wyposażenia. W przypadku zwrotu łodzi i sprzętu w stanie niekompletnym bądź uszkodzonym Korzystający ponosi konsekwencje cywilno-prawne za stwierdzone szkody, co nie zwalnia jego
z odpowiedzialności dyscyplinarnej za stwierdzone naruszenia statutu oraz innych przepisów PZW.

13. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, bądź naruszające przepisy prawa wymienione wyżej, nie będą mogły korzystać z łodzi przez okres dwóch kolejnych lat, licząc od roku, w którym korzystały z łodzi.
Zatwierdził:
Zarząd Okręgu PZW w Elblągu uchwałą nr 23 z dnia 23.05.2024 r.

 

Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 23 z dnia 23.05.2024 r.

 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok