INFORMACJA

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, jako użytkownik 36 obwodów rybackich zwraca się do wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o zapoznanie się z treścią pisma o sygnaturze KHZ.442.5.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., które otrzymaliśmy z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mając na uwadze, jak istotne problemy zostały w nim poruszone, zwracamy się z prośbą o wdrożenie ich w życie w miarę posiadanych możliwości.

W załączeniu:
- pismo o sygnaturze KHZ.442.5.2024
Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu
Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok