OFERTY ZAKUPU RÓŻNYCH GATUNKÓW I ASORTYMENTÓW RYB W CELACH ZARYBIENIOWYCH WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG I KOŁA PZW W 2024 r.

Okręg PZW w Elblągu informuje, że w 2024 r. jest zainteresowany zakupem różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW. W związku z tym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentów oraz cen.
W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:
szczupaka – wylęg żerujący, narybek letni, narybek jesienny;
jazia – narybek letni, narybek jesienny, kroczek; 1+ wiosenny
sandacza – narybek letni, narybek jesienny, dwulatek;
karasia pospolitego – kroczek;
bolenia – wylęg żerujący, narybek jesienny, narybek 1+;
lina - kroczek;
klenia – narybek letni, narybek jesienny;
pstrąga potokowego – wylęg, wylęg żerujący, wylęg podchowany, narybek letni, narybek jesienny, narybek 1 +;
karpia – kroczek;
węgorza – narybek podchowany o gramaturze jednostkowej 1-3g/szt., 5 g/szt., 10 g/szt., 20 g/szt., 50 g/szt., 100 g/szt.;
troci wędrownej - smolt 2+;
miętusa - wylęg żerujący, narybek letni.


Oferowany materiał do celów zarybieniowych wód otwartych oraz hodowli ryb obowiązkowo musi posiadać ważny wynik badania ryb w dniu odbioru, stwierdzający, że ryby są zdrowe klinicznie i nie wykazują objawów chorób - wystawiony przez lekarza weterynarii ze specjalizacją - chorób ryb a gospodarstwo rybackie jest pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla terenu położenia gospodarstwa.
Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2024r. Wszystkie oferty złożone na 2024r., przed terminem ogłoszenia zachowują swoją ważność, o ile wypełniają warunki wymienione wyżej. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 20.01.2024r. przez Komisję Zagospodarowania i Ochrony Wód przy Okręgu PZW w Elblągu a protokół z postępowania Komisji zostanie zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Wiceprezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok