Odłowy kontrolne na rzece Wąskiej.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 06.03.2024 r. w godz. 9-13 planowane jest przeprowadzenie odłowów kontrolnych połączonych z pozyskaniem tarlaków jazia w ilości 10 szt. w obwodzie rybackim rzeki Wąska nr 2 w miejscowości Pasłęk. Odłowy zostaną przeprowadzone z użyciem agregatu prądotwórczego.

Sporządził:

Grzegorz Staniucha

Informacja ZO PZW w Elblągu

Zapisy sporządzone w operacie dla obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5 i umowa dzierżawy j. Drużno, jaką Okręg PZW w Elblągu podpisał z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2005 r. nakładają obowiązek prowadzenia odłowów rybackich ukierunkowanych na gatunki karpiowate, w tym przede wszystkim leszcza oraz gatunki obce, a takim jest karaś srebrzysty. Populacja karasia srebrzystego eksplodowała po katastrofie ekologicznej, która miała miejsce w maju 2014r., kiedy to wytrute zostało blisko 400 ha jeziora. W/w operat i umowa określają również poziom odłowów ryb karpiowatych, które dzierżawca musi wykonać by nie utracić prawa do użytkowania akwenu. Okręg PZW w Elblągu prowadzi również odłowy tarlaków szczupaka, w zapisanej w operacie ilości – 500 kg (po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Niemal od początku dzierżawy tarło szczupaka jest przeprowadzane przyżyciowo, co było pomysłem OPZW w Elblągu. Pozyskany materiał zarybieniowy jest najlepiej przystosowany do zarybienia akwenów na tym obszarze.

Elektropołowy na potrzeby sporządzenia operatu rybackiego.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 06.02.2024 r. zostaną przeprowadzone elektropołowy na rzekach Banówka m Podleśne, Wilki oraz Omaza m. Pęciszewo. Będą one przeprowadzone na potrzeby sporządzenia operatu rybackiego.

Numer telefonu do kontaktu: 501-202-889.

 

Do wiadomości:

Placówka Straży Granicznej w Braniewie

Badania Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że pracownicy Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przeprowadzą elektropołowy w ramach monitoringu ichtiofauny w dniach:

- 10.10.2023 r. na rz. Wisła Królewiecka w miejscowości Sztutowo oraz rz. Szkarpawa w miejscowości Osłonka;

- 12.10.2023 r. na następujących ciekach: Kanał Palemona w miejscowości Kwidzyn, Młynówka Malborska w miejscowości Grobelno, Biały Rów w miejscowości Koniecwałd

 

Sporządził

Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok