Zakończono odłowy tarlaków szczupaka z j. Drużno w 2023r.

IMG 3790Okręg PZW w Elblągu informuje, że w dniu 30.03.2023r nasi pracownicy zakończyli odłowy tarlaków szczupaka z j. Drużno w 2023r. Pozyskaną ikrą, po zapłodnieniu, obsadzono aparaty wylęgowe - słoje Weissa w wylęgarni Ośrodka Zarybieniowego w Pasłęku. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze stycznia 2023r. oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie tarło zostało przeprowadzone przyżyciowo, a tarlaki po pobraniu produktów płciowych wypuszczono do j. Drużno. O zarybieniach wylęgiem będziemy informować za około 30 dni. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu przedstawia część zdjęć z dnia 22.03.2023r. zrobionych podczas tarła szczupaka na terenie bazy w m. Węgle-Żukowo. Zdjęcia zostały wykonane przez osoby nadzorujące pobór ikry, a także podczas wypuszczania ryb do jeziora. Pełen reportaż zostanie zaprezentowany wkrótce.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

 
 
 

Odłów tarlaków szczupaka z jez. Drużno

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 23.03.2023r nasi pracownicy dokonali odłowu tarlaków szczupaka z jez. Drużno, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zezwoleniem udzielonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Po uzyskaniu ikry ryby zostały wypuszczone w dobrej kondycji do jeziora Drużno. Ikra zostanie wykorzystana do uzyskania narybku, którym zostaną zarybione zbiorniki należące do Okręgu. Niestety nie spodobało się to kilku pseudo aktywistom, którzy uznali odłów za " kłusownictwo". Informujemy, że sprawa ta będzie miała ciąg dalszy, o czym poinformujemy naszych Wędkarzy.

Informacja o przedłiużeniu dzierżawy dwóch wyrobisk w m. Minięta,

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że przedłużył na kolejny okres tj. do 31.07.2023 r. dzierżawę dwóch wyrobisk w m. Minięta, o powierzchni 4,70 ha. Umowa została zawarta z Gminą i Miastem
Dzierzgoń.

Informację sporządził - Krzysztof Cegiel

PWIOŚ - odpowiada w sprawie rz.Tugi

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska informuje w sprtawie zanieczyszczenia  rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - pismo

Program Operacyjny "Rybactwo i morze"

capture1 

Nazwa programu operacyjnego: "Rybactwo i Morze"
Nazwa i numer osi priorytetowej- 5 pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania Środki dotyczące obrotu w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Realizacja operacji: wsparcie za dodatkowe koszty poniesione w związku z zakłóceniami rynku i wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Cele operacji: utrzymanie łańcucha dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.
Wartość dofinansowania: 30 365,05 zł
Data realizacji: lata 2023 r.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok