KOMUNIKAT NR 1 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW ELBLĄG NA ROK 2024

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2024

25-26.05.2024 w kategorii: U25, kobiety, weterani 55+, 65+
15-16.06.2024 w kategorii: senior, U15, U20

Termin Mistrzostw
– tura I 25.05.2024 r. – U25, kobiety, 55+, 65+
– tura II 26.05.2024 r. – U25, kobiety, 55+, 65+

– tura I 15.06.2024 r. – seniorzy, U15, U20
– tura II 16.06.2024 r. – seniorzy, U15, U20

Miejsce Mistrzostw

– 25-26.05.2024 – rzeka Elbląg – Elbląg – obie strony
– 15-16.06.2024 – rzeka Elbląg - Elbląg – obie strony

Regulamin zawodów
Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu”

Między innymi przypominamy, że ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika w kategorii:

 - weterani, seniorzy, kobiety, młodzież, juniorzy - do 20 litrów,

- kadeci do 15 litrów.

Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę. Maksymalna ilość larw ochotkowatych wynosi 1 litr (w tym max. 0,5 litra ochotki haczykowej). Limit czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae) wynosi 0,5 litra, które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.
Zawody zostaną rozegrane jako zawody dwuturowe, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Do klasyfikacji drużynowej zaliczamy wszystkie kategorie.

Nagrody:
-Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
- Puchary – dla trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej.

Zgłoszenia do zawodów
– Zarządy Kół ustalają składy swoich reprezentacji i zgłaszają je drogą elektroniczną, na załączonym druku, na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając: imię i nazwisko zawodnika, nr i nazwę Koła PZW, które reprezentuje, kategorię w której startuje, trenerów i kierowników drużyn ( jeśli takowi są ustaleni) oraz zawodników zakwalifikowanych z listy GPO 2023. Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2024. W przypadku kat U15, U20, U25 oraz weteranów należy podać rok urodzenia. Zawodnicy U15 i U20 muszą być zgłoszeni z opiekunami (trenerami).
– Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła. Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu.

Prawo startu mają :
Aktualni mistrzowie okręgu we wszystkich kategoriach.
Aktualni mistrzowie kół we wszystkich kategoriach.
Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:
- weterani 65+ : - powyżej 65 lat;
- weterani 55+ : - od 55 do 65 lat,
- seniorzy (mężczyźni): - powyżej 25 lat;
- kobiety: - powyżej 18 lat;
- młodzież (U25) : - od 21 do 25 lat;
- juniorzy (U20) : - do 20 lat;
- kadeci (U15) : - do 15 lat;
Zawodnicy z cyklu Grand Prix Okręgu 2023 w kategoriach:
– senior – pierwszych 10,
– weteran 55+ – pierwszych 3
– weteran 65+ – pierwszych 3
– kobiety, U 25, U 20, U15 –wszyscy.

Warunkiem startu wszystkich zawodników z listy GP jest udział w zawodach mistrzowskich Kół oraz zgłoszenie ich przez Zarządy Kół.

Formularz zgłosznienia

Uwagi organizacyjne:
-Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.
-Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.
-Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają macierzyste Koła.
-Prosimy o śledzenie naszej strony www.pzwelblag.pl. w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi mistrzostw.
-Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na publikacje zdjęć i wyników na stronie internetowej Okręgu.
-Wszyscy startujący w zawodach muszą posiadać zezwolenia na wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Elblągu.
- Z uwagi na charakter łowiska (bulwar spacerowy nad rzeką) prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozkładaniu sprzętu oraz podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenia.

Program zawodów 25-26.05.2024 r. I i II tura
6.00 – Zbiórka zawodników – rzeka Elbląg – Elbląg  (od ul. Warszawskiej)
6.00 – 6.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw,
6.30 – 7.00 - Czas dojścia do stanowisk,
7.00 – 1 sygnał - wejście na stanowiska,
8.50 – 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką,
9.00 – 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury,
12.55 – 4 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów
13.00 – 5 sygnał - koniec zawodów
13.00 – 14.00 - ważenie ryb w sektorach
14.30 – wyniki po I turze ( II turze ), zamknięcie Mistrzostw.
Program zawodów 15-16.06.2024 r. I i II tura
6.00 - Zbiórka zawodników – rzeka Elbląg – Elbląg  (od ul. Warszawskiej)
6.00 - 6.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw
6.30 – 7.00 - Czas dojścia do stanowisk
7.00 – 1 sygnał - wejście na stanowiska
8.50 – 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
9.00 – 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury
11.55 – 4 sygnał – 5 minut do zakończenia zawodów dla kategorii U15, U20

12.55 – 4 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów dla kategorii seniorów
12.00 – 5 sygnał - koniec zawodów dla kategorii U15, U20
13.00 – 5 sygnał - koniec zawodów dla kategorii seniorów
12.00 – 13.00 – ważenie ryb w sektorach U15 i U20
13.00 – 14.00 - ważenie ryb w sektorze seniorów
14.30 – wyniki po I turze ( II turze ), zamknięcie Mistrzostw.

KARTA ZGŁOSZENIA

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok