Odszedł Aleksander Przybyło, Honorowy Członek Polskiego Związku Wędkarskiego.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandra Przybyło, wieloletniego członka Koła Garnizon Malbork. Wieloletni działacz PZW i skarbnik koła garnizownowego w Malborku. Wielokrotnie odznaczony za zasługi dla PZW w tym najwyższe - Honorowy Członek Polskiego Związku Wędkarskiego.
Rodzinie przekazujemy nasze najgłębsze wyrazy współczucia słowa pamięci i najszczersze kondolencje. Od dziś pozostanie już tylko w naszej pamięci.

Zarząd i Biuro Okręgu PZW w Elblągu.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok