Zmiana w RAPR Okręgu PZW w Elblągu w 2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2023 r. traci ważność zapis ust. 16 Rozdziału VI. Ochrona ryb Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2024 r.

 

Sporządził

Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok