Informacja

Informuję, że do dnia 05.02.2024r. Zarządy Kół PZW mogą składać do Biura Zarządu Okręgu wnioski dotyczące ilości przyznania do dyspozycji członków koła zezwoleń na amatorski połów ryb z brzegu w terenie rezerwatu przyrody jez. Drużno na rok 2024.
Wymiana zezwoleń wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie z 2006 r. Zezwolenia zostaną rozdysponowane - z uwzględnieniem wniosków otrzymanych z kół i na podstawie stosownej uchwały Zarządu Okręgu – począwszy od dnia 26.02.2024r.
Wszystkie zezwolenia będą podpisane przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu i opatrzone hologramem. Warunkiem odbioru nowych zezwoleń przez osoby upoważnione przez zarządy kół jest zdanie starych zezwoleń.
Przypominam, że warunkiem wędkowania na terenie jez. Drużno objętym zezwoleniem jest posiadanie karty wędkarskiej i aktualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa tj. Okręgu PZW w Elblągu.

Informację sporządził w dniu 25.01.2024r.:

Krzysztof Cegiel

 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok