Akcja sprzątania śmieci nad brzegami rzeki Elbląg

SPRZĄTANIE ŚMIECI NAD BRZEGAMI RZEKI ELBLĄG

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w kwietniu i maju przeprowadzono akcję sprzątania śmieci nad brzegami rzeki Elbląg.
Łącznie uprzątnięto 3500 kg odpadów z okolicy oczyszczalni ścieków, m. Nowakowo i m. Batorowo.
Apelujemy do członków naszego Związku o przestrzeganie zapisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb a mianowicie:
"Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowów" - Dz. 3 par. 2 pkt. 6
Przy wywózce śmieci pomógł nam Urząd Gminy Elbląg za co serdecznie dziękujemy.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok