WYNIKI ODŁOWÓW MONITORINGOWYCH PRZERPOWADZONYCH NA J. DRUZNO

W nocy z 18/19.09.2023r. na j. Druzno pracownicy naukowi Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przeprowadzili połowy monitoringowe. Odłowy odbyły się w ramach Państwowego Monitoringu na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Ramowa Dyrektywa Wodna). Odłowy przeprowadzono przy użyciu sieci panelowych o rozmiarach oczek od 5 do 55 mm. Sieci zostały zastawione w m. Węgle-Żukowo na wysokości dopływu Burzanki, w ilości 8 szt. Długość każdej z części
zestawu wynosiła 30 mb. W odłowach potwierdzono występowanie 13 gatunków ryb, w tym:
- boleń, jazgarz, karaś srebrzysty, krąp, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, słonecznica, szczupak, ukleja, wzdręga.
W masie złowionych ryb 48,3 % stanowiły gatunki drapieżne. Dziękujemy Kolegom uczestniczącym w odłowach za społeczny nadzór i pracę.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok