Sprostowanie informacji o zarybieniu.

Na portalu społecznościowym jednego z kół naszego Okręgu został zamieszczony wpis, którego autor omyłkowo poinformował o fakcie przeprowadzenia zarybienia rzeki Nogat narybkiem jesiennym sandacza w miejscowości Bielnik.
Prostujemy:
W dniu 07.10.2023 przeprowadzono zarybienie narybkiem jesiennym sandacza w ilości 100 kg w miejscowościach Malbork i Letniki. W ośrodku zarybieniowym w planowym terminie nie udało się odłowić niezbędnej ilości narybku. Brakująca ilość zostanie uzupełniona w najbliższym możliwym terminie. Za nieścisłości w przekazie przepraszamy.
Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok