OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Okręg PZW w Elblągu w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji oraz namawianiem przez niektórych członków naszego Stowarzyszenia do popełniania czynów zabronionych prawem, a także wyzywaniem, obrażaniem i pomawianiem osób związanych z Okręgiem, przedstawia w załączeniu dokumenty uzyskane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu w ramach dostępu do informacji publicznej, według poniższego zestawienia:
1/ dokument wystawiony przez Dyrekcję RDOŚ w Olsztynie potwierdzający, że osoby posiadające decyzję tego organu na pływanie, kręcenie filmów edukacyjnych z połowu szczupaka na terenie rezerwatu przyrody j. Drużno, nie są zwolnione z posiadania zezwolenia uprawnionego do rybactwa na połów ryb; Odpowiedź Regionalnj Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
2/ dokument wystawiony przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w sprawie braku stosownego zezwolenia przez osoby kręcące filmy na połów ryb w okresie ochronnym (szczupak),
a także zrzuty ekranu potwierdzające nakłanianie przez jednego z członków Stowarzyszenia do łamania prawa w w/w zakresie oraz przykłady „merytorycznej” dyskusji.

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Wobec osób - członków PZW, którzy popełnili czyny zabronione z ustawy o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985r., tj. kłusowali nie posiadając zezwolenia oraz nie stosowali się do warunków zezwolenia (niektórzy wielokrotnie), zostaną skierowane odpowiednie wnioski o ukaranie do organów ścigania i sądów organizacyjnych PZW.

 


 

 1
 2
 3

Elbląg, dnia 09.11.2023r.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok