Komisje problemowe przy ZO

Komisje Problemowe  przy Okręgu PZW w Elblągu w następującym składzie ::

I. Okręgowa Komisja Odznak:

 1. Przemysław Klarecki – Przewodniczący
 2. Marcin Stańczyk – Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej Wesołowski – Sekretarz
 4. Mariusz Ciepieniak – Członek
 5. Marek Jasiński – Członek

II. Rada ds. Młodzieży:

 1. Teresa Konopka – Przewodnicząca
 2. Ryszard Kisiel – Zastępca Przewodniczącej
 3. Marzena Wakieć – Sekretarz
 4. Sebastian Dąbrowski – Członek
 5. Piotr Jarzyński – Członek
 6. Jurysław Macholla - Członek
 7. Iwona Smilgin – Członek
 8. Lech Solarski – Członek Honorowy

III. Okręgowy Kapitanat Sportowy:

 1. Przemysław Klarecki – Przewodniczący
 2. Ryszard Kisiel – Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona Smilgin – Sekretarz
 4. Grzegorz Gryga – Członek
 5. Norbert Kukliński – Członek
 6. Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – Członek
 7. Leszek Sawicz – Członek
 8. Maciej Smilgin – Członek
 9. Łukasz Stasiak – Członek
 10. Grzegorz Zamyślewski – Członek.

IV. Okręgowe Kolegium Sędziowskie:

 1. Maciej Smilgin – Przewodniczący
 2. Ryszard Kisiel – Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona Smilgin – Sekretarz
 4. Marek Jasiński – Członek
 5. Przemysław Klarecki – Członek

V. Komisja Dyscyplinarna Sportu Wędkarskiego:

 1. Franciszek Kuczek – Przewodniczący
 2. Maciej Smilgin – Członek
 3. Ryszard Kisiel – Członek

VI. Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód:

 1. Mariusz Ciepieniak – Przewodniczący
 2. Ryszard Waranków – Z-ca Przewodniczącego
 3. Jan Brzeziński – Sekretarz
 4. Krzysztof Krokwiński - Członek
 5. Leszek Sawicz – Członek
 6. Zbigniew Skonieczny – Członek
 7. Lesław Urbanowski – Członek

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok