Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 18.01.2024 roku.

Podjęte uchwały:
1/2024 w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez dla dzieci i młodzieży w Okręgu PZW w Elblągu w 2024 roku.
2/2024 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strażników SSR Sztum objętych ulga w składce okręgowej na rok 2024.
3/2024 w sprawie przyznania licencji sędziowskich po jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku.
4/2024 w sprawie zatwierdzenia planu odłowów kontrolnych na potrzeby sporządzania operatów rybackich i odłowów tarlaków w 2024 roku.
5/2024 w sprawie zmiany w Regulaminie Stanicy Wędkarskiej w Malborku.
6/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na Kartę Wędkarską w Kołach Okręgu PZW w Elblągu.

 

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 14.12.2023 roku.


Podjęte uchwały:

41/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu oraz Komisji Problemowych w 2024 roku.
42/2023 w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w 2024 roku.
43/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Grand Prix Okręgu w dyscyplinie feederowej.
44/2023 w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2024 roku.
45/2023 w sprawie zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego.
46/2023 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strażników SSRobjętych ulgą w składce okręgowej na 2024 rok.
47/2023 w sprawie zatwierdzenia planu zarybień użytkowanych wód Okręgu w 2024 roku.
48/2023 w sprawie zakupu silnika do łodzi dla grupy SSR przy Kole PZW w Kwidzynie.
49/2023 w sprawie wniosku do RDOŚ w Olsztynie.
50/2023 w sprawie wykonania pomostu pływającego na rzece Nogat na stanicy wędkarskiej w Malborku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 30.11.2023 roku.

 Podjęte uchwały:


40/2023 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę Ośrodka Zarybieniowego PZW w Pasłęku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 23.10.2024 r.

Podjęte uchwały:
39/2023 w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w 2024 roku

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 19 października 2023 r.

28/2023 w sprawie powołania członka Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską w Kole PZW w Nowym Dworze Gdańskim.
29/2023 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2023 r.
30/2023 w sprawie ustalenia wysokości limitów diety dla skarbnika i osób funkcyjnych w Kołach w 2024 roku.
31/2023 w sprawie sfinansowania kosztów ogrodzenia i kosztów prac końcowych związanych z utwardzeniem terenu bazy wędkarskiej Węgle-Żukowo.
32/2023 w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża na bazie Węgle- Żukowo.
34/2023 w sprawie dofinansowania kosztów remontu pomostów na jeziorze Burgale w m. Bronowo.
35/2023 w sprawie zatwierdzenia porozumienia z Okręgiem PZW w Zielonej Górze na 2024 rok.
36/2023 w sprawie leasingu samochodu Toyota Hilux MY23.
37/2023 w sprawie zmiany użytkownika pojazdu Isuzu D-Max a pojazdu Renault Master.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok