Zgoda Kapitanatu Portu Elbląg

Zgoda Kapitanatu Portu Elbląg na organizację zawodów wędkarskich na rz. Elbląg w roku 2024.

Zgoda Kapitanatu

Załącznik z wykazem zawodów

Zmiany w dyscyplinie spławikowej

Informuję, że na podstawie uchwały nr 19/II/2023 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 27.02.2023 r. na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego zostały zmienione limity zanęt i przynęt w części II.2 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej.

Zmianie uległ ust 7.7.5, który otrzymuje brzmienie:

"Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika w kategorii:

- weterani, seniorzy, kobiety, młodzież, juniorzy - do 20 litrów,

- kadeci do 15 litrów."

Zmianie uległ ust. 7.7.9, który otrzymuje brzmienie:

"Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę. Maksymalna ilość larw ochotkowatych wynosi 1 litr (w tym max. 0,5 litra ochotki haczykowej). Limit czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae) wynosi 0,5 litra, które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym."

 Zmiany obowiązują od dnia 27 lutego 2023 roku.

Jednolity tekst aktualnych Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej znajduje się na stronie: Główny Kapitanat Sportowy (pzw.org.pl)

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok