Zabezpieczono nieoznakowane narzędzia pułapkowe.

W dniu 27.06.2023 r. na j. Drużno dzięki czujności Kolegów wędkarzy strażnicy SSR zabezpieczyli dwa nieoznakowane narzędzia pułapkowe, tzw.mieroże. Po wnikliwej kontroli rejonu przyległego zabezpieczono trzecie, identyczne narzędzie.

Sporządził:

Grzegorz Staniucha

Strażnicy rybaccy zabezpieczyli 1 szt. sieci kłusowniczej o długości 100 mb.

sieci100mInformuję, że w nocy z 19/20.01.2023r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli 1 szt. sieci kłusowniczej o długości 100 mb. Sieć przegradzała rzekę w m. Wierciny. W sieci znajdowało się około 30 kg ryb z gatunków: szczupak, boleń, leszcz. Ryby po uwolnieniu z oczek sieci wypuszczono do wody.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegie

Strażnicy rybaccy zabezpieczyli trzy sieci kłusownicze

Informuję, że w nocy z 7/8 stycznia 2023r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli trzy sieci kłusownicze, tj. dwie z rz. Nogat i jedną z rz. Elbląg. Z sieci przegradzających rzekę Nogat uwolniono około 230 kg ryb z gatunków: szczupak, boleń, sandacz, leszcz, lin, krąp. Z sieci przegradzającej rz.Elbląg wyjęto ok. 5 kg śniętych leszczy, które zdano do magazynu wraz ze sprzętem kłusowniczym.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieci kłusownicze na jednym z rozlewisk j. Drużno

sieci klus druzno 2022Informuję, że w nocy z 19/20.07.2022r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli na jednym z rozlewisk j. Drużno - 950 mb sieci kłusowniczych. Sieci zostały zdane do magazynu.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Skuteczne działania SSR Kwidzyn

Strażnicy rybaccy działający przy kole PZW Kwidzyn w nocy z 11/12.07.2022 r. zdjęli z j. Klecewskiego w m. Jaromierz - dwie sieci kłusownicze. Sieci zostaną zdane do magazynu PSR Gdańsk Posterunek Malbork.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok