WYKAZ WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU W KADENCJI 2022-2026

Wykaz władz i organów Okręgu PZW w Elblągu kadencji 2022-2026

Prezydium Zarządu Okręgu

1.    Dariusz Trzciński     – Prezes
2.    Mariusz Ciepieniak     – Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód
3.    Teresa Konopka     – Wiceprezes ds. Młodzieży
4.    Przemysław Klarecki     – Wiceprezes ds. Sportu
5.    Bogusław Gozdowski     – Sekretarz
6.    Antoni Wiśniewski     – Skarbnik

Zarząd Okręgu

1.    Dariusz Trzciński     – Prezes
2.    Mariusz Ciepieniak     – Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód
3.    Teresa Konopka     – Wiceprezes ds. Młodzieży
4.    Przemysław Klarecki     – Wiceprezes ds. Sportu
5.    Bogusław Gozdowski     – Sekretarz
6.    Antoni Wiśniewski     – Skarbnik
7.    Zbigniew Dalecki     – Członek ZO
8.    Mariusz Dąbrowski     – Członek ZO
9.    Arkadiusz Adam Dorna     – Członek ZO
10.    Marek Jasiński         – Członek ZO
11.    Wiesław Kobylaniec     – Członek ZO
12.    Andrzej Kozłowski     – Członek ZO
13.    Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – Członek ZO
14.    Lech Solarski         – Członek ZO
15.    Marcin Stańczyk     – Członek ZO
16.    Marzena Wakieć     – Członek ZO
17.    Andrzej Wesołowski     – Członek ZO
18.    Grzegorz Zamyślewski     – Członek ZO


Okręgowa Komisja Rewizyjna


1.    Krzysztof Mattern     – Przewodniczący
2.    Roman Tokarski     – Z-ca Przewodniczącego
3.    Józef Brodnicki         – Sekretarz
4.    Wiesław Ceglewski     – Członek OKR
5.    Henryk Czuro         – Członek OKR
6.    Wiesław Tomaszewicz     – Członek OKR


Okręgowy Sąd Koleżeński


1.    Krzysztof Kowalczyk     – Przewodniczący
2.    Jarosław Drąg         – Z-ca Przewodniczącego
3.    Jerzy Kos         – Sekretarz
4.    Leszek Baniecki     – Członek OSK
5.    Wojciech Kirschnick     – Członek OSK
6.    Stanisław Kulik         – Członek OSK
7.    Andrzej Ołdziej         – Członek OSK
8.    Zbigniew Polakowski     – Członek OSK
9.    Jerzy Szczodrowski     – Członek OSK

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok