Zmiana terminu zarybienia pstrągiem potokowym

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że zarybienie pstrągiem potokowym obwodów rybackich rzek: Wałsza, Drwęca Warmińska oraz Pasłęka nr 9 planowane na dzień 18.04.2024 r. przeprowadzone zostanie w dniu 24.04.2024 r.

Grzegorz Staniucha

Zmiana terminu zarybień pstrągiem potokowym

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy zmienić daty planowanych zarybień wylęgiem pstrąga potokowego.

Zarybienie planowane na dzień 12.04.2024 r. (tj. rz. Banówka, Bauda, Wąska, Kumiela) odbędzie się w dniu 17.04.2024 r.

Zarybienie planowane na dzień 15.04.2024 r. (tj. rz. Wałsza, Drwęca Warmińska, Młyńska Struga) odbędzie się w dniu 18.04.2024 r.

 

Grzegorz Staniucha

Zarybienia szczupakiem w dniu 09.04.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu  09.04.2024 r. planuje przeprowadzić zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka:

- jezioro Białe (bez obwodu rybackiego)  - 5000 szt. - godz. 11-14
- jeziora Kiersyty (bez obwodu rybackiego) - 30000 szt. - 11-14

Osoba do kontaktu - 501202889
Grzegorz Staniucha

Odłowy kontrolne w dniu 04.04.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu planuje przeprowadzić w dniu 04.04.2024 r. odłowy kontrolne na ciekach:

-Ławta

- Goluba

- Banówka w m. Banowski Młyn

- Gardyna

- Bauda

- Okrzejka

- Lisi Parów

Odłowy zostaną przeprowadzone za pomocą agregatu prądotwórczego na potrzeby sporządzanych operatów rybackich. Plany mogą ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne.

 

Grzegorz Staniucha

Zarybienie pstrągiem potokowym w dniu 16.04.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego planuje w dniu 16.04.2024 r.  przeprowadzić zarybienie pstrągiem potokowym niżej wymienionych obwodów rybackich:

- rzeka Liwa (Renawa) nr 4 - m. Ośno - narybek wiosenny 1+ - 2000 szt. - godz. 11-14

- rzeka Dzierzgoń w zlewni kanału Kanał Elbląski - m. Prakwice - wylęg - 93000 szt. - godz. 11-14

 telefon do osoby odpowiedzialnej: 501-202-889

Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok