Odłowy kontrolne na rzekach Banówka, Omaza i Wałsza

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 20.03.2024 r. zostaną przeprowadzone elektropołowy na rzekach Banówka m Podleśne, Wilki, Omaza m. Pęciszewo oraz Wałsza powyżej Pieniężna. Będą one przeprowadzone na potrzeby sporządzenia operatów rybackich. Numer telefonu do kontaktu: 501-202-889.

 Grzegorz Staniucha

 Do wiadomości:

Placówka Straży Granicznej w Braniewie

Ostatni dzień sztucznego tarła szczupaka na j. Drużno

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu planuje w dniu 18.03.2024 r. od godz. 12:00 pozyskanie materiałów płciowych od tarlaków szczupaka na terenie stanicy w miejscowości Węgle - Żukowo . Tarło prowadzone będzie przyżyciowo. Pozyskany materiał zostanie przewieziony do OZ PZW w Pasłęku.

Będzie to ostatni dzień prowadzenia sztucznego tarła na terenie bazy
Węgle-Żukowo.

 Grzegorz Staniucha

Pozyskanie materiałów płciowych od tarlaków szczupaka w dniu 14.03.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu planuje w dniu 14.03.2024 r. od godz. 12:00 pozyskanie materiałów płciowych od tarlaków szczupaka na terenie stanicy w miejscowości Węgle - Żukowo . Tarło prowadzone będzie przyżyciowo. Pozyskany materiał zostanie przewieziony do OZ PZW w Pasłęku.

 Grzegorz Staniucha

Odłowy kontrolne na rzece Wąskiej.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 06.03.2024 r. w godz. 9-13 planowane jest przeprowadzenie odłowów kontrolnych połączonych z pozyskaniem tarlaków jazia w ilości 10 szt. w obwodzie rybackim rzeki Wąska nr 2 w miejscowości Pasłęk. Odłowy zostaną przeprowadzone z użyciem agregatu prądotwórczego.

Sporządził:

Grzegorz Staniucha

Informacja ZO PZW w Elblągu

Zapisy sporządzone w operacie dla obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5 i umowa dzierżawy j. Drużno, jaką Okręg PZW w Elblągu podpisał z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2005 r. nakładają obowiązek prowadzenia odłowów rybackich ukierunkowanych na gatunki karpiowate, w tym przede wszystkim leszcza oraz gatunki obce, a takim jest karaś srebrzysty. Populacja karasia srebrzystego eksplodowała po katastrofie ekologicznej, która miała miejsce w maju 2014r., kiedy to wytrute zostało blisko 400 ha jeziora. W/w operat i umowa określają również poziom odłowów ryb karpiowatych, które dzierżawca musi wykonać by nie utracić prawa do użytkowania akwenu. Okręg PZW w Elblągu prowadzi również odłowy tarlaków szczupaka, w zapisanej w operacie ilości – 500 kg (po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Niemal od początku dzierżawy tarło szczupaka jest przeprowadzane przyżyciowo, co było pomysłem OPZW w Elblągu. Pozyskany materiał zarybieniowy jest najlepiej przystosowany do zarybienia akwenów na tym obszarze.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok