Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 25 listopada 2023 r.

Podjęte uchwały:

14/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO nr 28/2023, 29/2023, 30/2023, 31/2023, 32/2023, 34/2023, 35/2023, 36/2023, 37/2023.

15/2023 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Okręgu Polskiego Zwiazku Wędkarskiego w Elblągu w związku z podwyższeniem płacy minimalnej.

16/2023 w sprawie zatwierdzenia porozumień międzyokręgowych zawartych na rok 2024.

17/2023 w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim Komorowo

18/2023 w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach PZW w Elblągu w 2024 r.

19/2023 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2024.

20/2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na 2024 rok.

21/2023 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 26 "Stolpłyt" w Elblągu.

22/2023 w sprawie likwidacji Koła Miejskiego PZW w Sztumie.

23/2024 w sprawie odwołania członka Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 17.07.2023 r.

Podjęte uchwały:

9/2023 w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach udostępniania łodzi wędkarskich na jeziorze Drużno w 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 23 września 2023 r.

Podjęte uchwały:
10/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO nr 18/2023, 19/2023, 20/2023, 21/2023,22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023 podjęte w okresie od 20.07.2023 r. do 21.09.2023 r.
11/2023 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu PZW w Elblągu.
12/2023 w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwoleń rocznych i okresowych na rok 2024 na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych i udostępnionych przez Okręg PZW w Elblągu.
13/2023 w sprawie dzierżawy części działki o nr 104/2 połozonej w obrębie geodezyjnym Krzykosy.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 24 czerwca 2023 r.

 Podjęte uchwały:


5/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO nr 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023 podjęte w okresie od 23.03.2023 r. do 24.06.2023 r.
6/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznak,
7/2023 w sprawie korekty tabeli składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na, wodach Okręgu PZW w Elblagu w części dotyczącej składek okresowych oraz opłat dla niezrzeszonych,
8/2023 w sprawie zatwierdzenia zasad wypożyczania łodzi wędkarskich na jeziorze Drużno w 2023 roku.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.02.2023 r.

Podjęte uchwały:
1-2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządy Okręgu podjętych w okresie od 30.11.2023 r. do 11.02.2023 r.
2-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
3-2022 w sprawie uchylenia zasad udostepniania łodzi na terenie bazy Węgle-Żukowo.
4-2023 w sprawie sfinansowania prac na terenie bazy Węgle-Żukowo.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok