Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23 maja 2024r.

Podjęte uchwały:

- uchwała nr 18/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
- uchwała nr 19/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura ZO PZW w Elblągu.
- uchwała nr 20/2024 w sprawie zatwierdzenia wniosków przekazanych do realizacji po zgromadzeniach sprawozdawczych kół PZW.
- uchwała nr 21/2024 w sprawie podniesienia dofinansowania zawodów dla młodzieży w kołach PZW.
- uchwała nr 22/2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznak.
- uchwała nr 23/2024 w sprawie zasad udostępniania łodzi na terenie bazy Węgle – Żukowo.
- uchwała nr 24/2024 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup wyciągarki do samochodu służbowego Toyota Hilux.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 2 marca 2024 r.

Podjęte uchwały:

- uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu podjętych w okresie od 25.11.2023 r. do dnia 02.03.2024 r.
- uchwała nr 2/2024 w sprawie powołania do Zarządu Okręgu Kol. Zbigniewa Domagalskiego.
- uchwała nr 3/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu za 2023 rok.
- uchwała nr 4/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego.
- uchwała nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Okręgowej Rady ds. Młodzieży.
- uchwała nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Okręgowej Komisji ds. Odznak.
- uchwała nr 7/2024 w sprawie zatwierdzenia wyciągu z protokołu zebrania ZO z dnia 03.03.2022r. w części dotyczącej składu Prezydium ZO PZW w Elblągu.
- uchwała nr 8/2024 w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium ZO PZW w Elblągu, po uzupełnieniu składu o Kol. Marcina Stańczyka
- uchwała nr 9/2024 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 23/2023 z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie odwołania Kol. R. Kisiel z funkcji członka Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
- uchwała nr 10/2024 w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgiem Nadnoteckim PZW.
- uchwała nr 11/2024 w sprawie rezygnacji z funkcji organizatora Mistrzostw Polski w surfcastingu.
- uchwała nr 12/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską w Kołach PZW nr 11 w Kisielicach, nr 5 Malbork Miasto oraz nr 41 Elektrociepłownia.
- uchwała nr 13/2024 w sprawie podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na terenie rezerwatu przyrody jeziora Drużno w 2024 r. oraz określenia kosztów druku i laminowania zezwoleń.
- uchwała nr 14/2024 w sprawie zatwierdzenia regulaminu likwidacji kół w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
- uchwała nr 15/2024 w sprawie likwidacji koła PZW nr 9 w Sztumie.
- uchwała nr 16/2024 nie podjęta.
- uchwała nr 17/2024 nie podjęta.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 25 listopada 2023 r.

Podjęte uchwały:

- uchwała nr 14/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
- uchwała nr 15/2023 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu w związku z podwyższeniem płacy minimalnej.
- uchwała nr 16/2023 w sprawie zatwierdzenia porozumień międzyokręgowych zawartych na rok 2024.
- uchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim Komorowo
- uchwała nr 18/2023 w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach PZW w Elblągu w 2024 r.
- uchwała nr 19/2023 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2024.
- uchwała nr 20/2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na 2024 rok.
- uchwała nr 21/2023 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 26 „Stolpłyt” w Elblągu.
- uchwała nr 22/2023 w sprawie likwidacji Koła Miejskiego w Sztumie – nie podjęta.
- uchwała nr 23/2023 w sprawie odwołania Kol. … z funkcji członka Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 17.07.2023 r.

Podjęte uchwały:

- uchwała nr 9/2023 w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach udostępniania łodzi wędkarskich na jeziorze Drużno w 2023 r.

Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 23 września 2023 r.

Podjęte uchwały:
- uchwała nr 10/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
- uchwała nr 11/2023 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu PZW w Elblągu.
- uchwała nr 12/2023 w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwoleń rocznych i okresowych na rok 2024 na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych i udostępnionych przez Okręg PZW w Elblągu.
- uchwała nr 13/2023 w sprawie dzierżawy części działki o nr 104/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krzykosy.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok