Informacja ZO PZW w Elblągu

Zapisy sporządzone w operacie dla obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5 i umowa dzierżawy j. Drużno, jaką Okręg PZW w Elblągu podpisał z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2005 r. nakładają obowiązek prowadzenia odłowów rybackich ukierunkowanych na gatunki karpiowate, w tym przede wszystkim leszcza oraz gatunki obce, a takim jest karaś srebrzysty. Populacja karasia srebrzystego eksplodowała po katastrofie ekologicznej, która miała miejsce w maju 2014r., kiedy to wytrute zostało blisko 400 ha jeziora. W/w operat i umowa określają również poziom odłowów ryb karpiowatych, które dzierżawca musi wykonać by nie utracić prawa do użytkowania akwenu. Okręg PZW w Elblągu prowadzi również odłowy tarlaków szczupaka, w zapisanej w operacie ilości – 500 kg (po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Niemal od początku dzierżawy tarło szczupaka jest przeprowadzane przyżyciowo, co było pomysłem OPZW w Elblągu. Pozyskany materiał zarybieniowy jest najlepiej przystosowany do zarybienia akwenów na tym obszarze.


W związku z powyższym w dniu 07.02.2024 r. rozpoczęte zostaną odłowy na terenie obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5 – ZGODNIE Z OPERATEM I UMOWĄ DZIERŻAWY. Natomiast w miesiącach marzec i kwiecień 2024 r. zostaną przeprowadzone odłowy 500 kg tarlaków szczupaka oraz przyżyciowe tarło tego gatunku. Nie zrealizowanie tych zapisów lub ich samowolna zmiana może skutkować natychmiastowy rozwiązaniem zawartej umowy, a także utratą notarialnego zabezpieczenia finansowego umowy na rzecz Skarbu Państwa – właściciela wody.

Prowadzenie odłowów w tym obwodzie wynika z:
1. Planu ochrony rezerwatu sporządzonego dla j. Drużno w 2005 r.
2. Umowy dzierżawy zawartej między ANR OT w Olsztynie z 2005 r. (obecnie w PGWWP – RZGW w Gdańsku)
3. Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r.
4. Operatu rybackiego sporządzonego, z uwzględnieniem dokumentów z pozycji 1,2,3, co warunkuje rozliczenie umowy dzierżawy
5. Pisma RZGW w Gdańsku z 2023r. dotyczącego możliwości zaprzestania odłowów
6. Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie odłowów 500 kg tarlaków szczupaka.

W załączeniu:
1. Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie odłowów 500 kg tarlaków szczupaka. (link)
2. Pismo z RZGW w Gdańsku z 2023r. (link)
3. Regulamin wstępu na teren Bazy Węgle-Żukowo (link)

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok