Odłowy kontrolne na rzekach Banówka, Omaza i Wałsza

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 20.03.2024 r. zostaną przeprowadzone elektropołowy na rzekach Banówka m Podleśne, Wilki, Omaza m. Pęciszewo oraz Wałsza powyżej Pieniężna. Będą one przeprowadzone na potrzeby sporządzenia operatów rybackich. Numer telefonu do kontaktu: 501-202-889.

 Grzegorz Staniucha

 Do wiadomości:

Placówka Straży Granicznej w Braniewie

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok