Zarybienie narybkiem letnim miętusa rzeki Nogat

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że planuje przeprowadzić zarybienie obwodu rybackiego rzeki Nogat narybkiem letnim miętusa w ilości 30 000 szt. Miejsce wprowadzenia materiału zarybieniowego: Letniki, Jazowa - godz. 10-12.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej : 501-202-889

Sporządził Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok