Informacja dot.zezwolenia na amatorski połów ryb w rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”

Na polecenie Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuję, że po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, aktualne zezwolenia na amatorski połów ryb w rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” będą ważne do czasu obowiązywania aktualnych zadań ochronnych, co wynika z treści Zarządzenia nr 55 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok